– Takk for meg!

Knut Backer har vært tillitsvalgt i NF i hele 16 år, de siste 4 årene som nestleder og leder FSK. På årsmøtet ombord på DFDS mellom Oslo og København takket han for seg. – Det har vært noen meget interessante og lærerike år, og som tillitsvalgt for NF har jeg har knyttet kontakter og fått venner over hele verden, sier Knut.

Knut avslutter sin NF-karriere med følgende ord:

«Etter 16 år som tillitsvalgt i NF, takker jeg nå for meg. I 1996 ble jeg valgt inn som ATS-representant. Dette vervet hadde jeg fram til 2008, da jeg ble nestleder og leder av Flysikkerhetskomiteen (FSK).

Det har vært noen meget interessante og lærerike år, og som tillitsvalgt for NF har jeg har knyttet kontakter og fått venner over hele verden.
Men det er en tid for alt, og nå synes jeg at det var på tide å «slippe til andre».

Ved årsmøtet den 13. juni ble Jo Bjørn Skatvold (NSF) valgt som ny nestleder – gratulerer!
NFs Flysikkerhetskomite er i de beste hender ved Jo Bjørn. Han har lang fartstid innen NF, både som Security representant og International Director.

Jeg vil takke for tilliten fra NSF og øvrige medlemsforeninger i NF gjennom de 16 årene jeg har hatt verv.

En stor takk også til staben på Flygerhuset, Sigurd Løkholm, Lars Johannessen, Marit Lier og Marie Wallentin. De utgjør ryggraden i NF, de er fantastisk dyktige og hjelpsomme – tusen takk for meg!»

NF takker Knut for en veldig god innsats i 16 år, og ønsker han lykke til videre i SAS-luften!