Organisering av Ryanair-piloter

Ryanair Pilot Group

Ryanair Pilot Group

ECA har sammen med NF og andre medlemsforbund i flere år jobbet aktivt med å hjelpe Ryanair-pilotene til å organisere seg. Det har vært en lang prosess hvor det nå tas store og viktige steg i riktig retning gjennom det som nå er deres egen forening – Ryanair Pilot Group (RPG) . Vil Ryanair-ledelsen møte foreningen til samtaler og forhandlinger?

Kontraktspiloter er ensomme ulver som er overlatt til seg selv uten reell mulighet til å være uenig med eller si ifra/rapportere til egen arbeidsgiver. Frykten for at en uenighet kan gå utover arbeidsforholdet er så stor at man som oftes velger å sitte stille med lukket munn. Med fremveksten av LCC-selskapene det siste tiåret har problemstillingene blitt tydligere og større, og antall kontraktspiloter i både Ryanair, Norwegian og tilsvarende selskaper har vokst kraftig.

European Cockpit Association (ECA) har i mange år jobbet aktivt sammen med flere av medlemsforbundene, deriblant Norsk Flygerforbund, for å hjelpe Ryanair-pilotene til å organisere seg. Det er et arbeid som har tatt tid, ikke fordi de ikke vil organisere seg, men fordi det t

ar tid å gjøre kulturelle endringer på tvers av et pilotkorps spredt over hele Europa. Samtidig må frykten for represalier fra arbeidsgiver overvinnes, og vi vært nødt til å sikre at en kritisk masse av pilotkorpset har forpliktet seg til å være med på det videre løpet.

NF har de siste par årene deltatt på flere møter med Ryanair-piloter rundt om i Europa. Arbeidet har båret frukter, og fra starten av 2012 nådde man den kritiske massen for å intensivere og konkretisere det videre arbeidet med å danne egen forening og ta initiativ overfor ledelsen i selskapet. Nøyaktig hvor mange av pilotene som nå har organisert seg gjennom Ryanair Pilot Group (RPG), holdes hemmelig, men det er godt over 50% og stadig økende.

Et pilotkorps spredt over hele Europa betyr store kulturelle forskjeller innad i korpset. Ikke bare grunnet forskjellige nasjonaliteter, men også i forhold til hvor man står og hvilke kriterier man mener er viktig å få fremmet overfor arbeidsgiver. Pilotene er også tilknyttet Ryanair gjennom mange forskjellige kontraktsbyråer, og selv innenfor hvert byrå eksisterer det forskjellige kontrakter, ulike betingelser, ulike antall arbeidsdager/fridager osv. Det er altså ikke gitt at man får samme lønn for likt utført arbeid på den samme basen.

En stor del av arbeidet som har pågått det siste året har derfor bestått av å utføre spørreundersøkelser blant pilotene med helt enkle spørsmål om hva som er viktig for deres egen del og hva de er villige til å kjempe for i det videre løpet. Kort oppsummert er svaret at de ønsker en forutsigbar jobbsituasjon og god jobbsikkerhet. Lønn er underordnet.

RPG har sendt avgårde det første brevet til ledelsen i Ryanair hvor de ber om samtaler og forhandlinger basert på den organiseringen av pilotkorpset som nå pågår. Hva som kommer ut av dette er foreløpig uklart, men at Ryanair-ledelsen på sikt kan sitte stille og ikke foreta seg noe vil antakeligvis få konsekvenser på en eller annen måte.

RPG står nå mer og mer på egne ben uten støtte fra ECA, men både ECA og NF vil fortsatt stille med nødvendig kompetanse når Ryanair-pilotene måtte trenge det i sitt videre arbeidet.

Vi anbefaler at dere følger Ryanair Pilot Group på Facebook hvor de stadig poster oppdateringer og nyheter om hva som skjer i Ryanair. I tillegg har de sine egen websider på http://www.ryanairpilotgroup.com

NF ønsker RPG lykke til i det videre arbeidet!