Referat fra IFALPAs ATS-komite

IFALPAs ATS-komite møttes 4.- 6. juni hvor NFs ATS-representant Frode Hoel detok. Det jobbes aktivt på flere områder med bl.a. SID/STAR fraseologi og Remote controlled towers.Her er noen av høydepunktene fra møtet:

SID/STAR fraseologi: Dagens tvetydige regelverk når det gjelder høydebegrensninger på SID/STAR skal endres. Ny fraseologi (ON SID/STAR for å følge begrensningen, OPEN hvis den ikke må følges) kommer forhåpentligvis i løpet av kort tid.

Performance Based Navigation: Her er det mye rot og begrepsforvirring, IFALPA må på banen for å sørge for en global standard. Første utgave av ICAO PBN manual er kommet, men er ikke detaljert nok.

Remotely controlled TWRs: Dette skal testes både i Sverige og Norge, og i Norge skal det fra i høst testes på heliporten på Værøy, senere også på Røst. Vi har IFALPA policy som er dekkende foreløpig (ikke for eller i mot, så lenge vi får flygekontrolltjeneste). Her kan du se en video som nærmere utdyper hvordan et slikt fjernstyrt kontrolltårn vil fungere: Remote tower from SAAB.

Radio Communications Failure: Det bør finnes mere utfyllende prosedyrer enn gjeldende ICAO-regelverk. Vi vil gjerne ha mulighet til å gjøre noe annet enn å fortsette til destinasjon i IMC. ICAO er i ferd med å endre prosedyrene, så foreløpig nøyer vi oss med en policy om at ICAO må lage prosedyrer for contingencies ved RCF.

Preferred method of wind reading: Noen flyplasser har nå vindmålerutstyr som gjør at man kan lese av vindkomponent i tårnet. Selv om denne komponenten kan være nyttig foretrakk de fleste i komiteen at man får vinden opplest på «gamlemåten» og gjør sine egne beregninger. Man kan selvfølgelig også si fra hvis man foretrekker at vindkomponenten blir opplest.

Max tailwind component for noise abatement reasons: ICAO foreslår igjen at man kan øke tailwind comp fra 5 til 7 kts for noise abatement hvis man har nøyaktige vindmålinger. Dette er ikke akseptabelt for oss.

IVATF (International Volcanic Ash TaskForce): Det ser ut til at det gradvis går mot en endring fra at Air Navigation Service Provider-enheten (Avinor i Norge) stenger luftrommet til at operatøren eller fartøysjefen basert på gjeldende informasjon, kan avgjøre hvor det kan flys.

I tillegg ble det gått gjennom et titalls rapporter fra arbeidsgrupper og paneler hvor IFALPA er representert.