Revidert avgangsprosedyre på OSL fra 30.juni

Etter flere forsøk på avgang fra parallelle taksebaner på OSL, er det utgitt ny prosedyre for avgangsprosedyre for Avinor gjeldende fra 30.06.2012. Avgangsprosedyren medfører en tredelt inndeling av RT ved avgang:

TAXI TO HOLDING POINT (navn) RUNWAY (nummer) VIA…
Utstedes når luftfartøyet ber om takseklarering

LINE UP RUNWAY (nummer) AND WAIT
Skal utstedes når luftfartøyet nærmer seg/står ved venteposisjon

RUNWAY (nummer) CLEARED FOR TAKE OFF
Skal tidligst utstedes når luftfartøyet har passert venteposisjonen

God flytur! 🙂