Hva er en muskelknute?

Muskelknuter eller triggerpunkt hos flyvende personell er velkjent i dag. Utviklingen innenfor luftfarten de siste 5 årene har bidradd til økt arbeidsmengde både i antall timer per dag og antall dager i løpet av et år.

(Denne artikkelen er skrevet av naprapat Roy Mittet. Han jobber også i kabinen i SAS og har fløyet på langrutene i flere år.)

Muskelknuter

Muskelknuter

Tidligere forskning samt en hovedoppgave fra 2012 bekrefter at trenden øker. En konsekvens av dette er smerter i nakke, skuldre og korsrygg der sistnevnte er høyest representert hos piloter. Stillesittende arbeid over tid kan gi statiske spenninger i muskulatur og gi en høy prevalens av korsryggsmerter i forhold til mange andre arbeidsgrupper.

Muskelknuter er ett eller flere punkt i en muskel som er ømt og gir smerte. Når muskelfibre blir stående i statisk spenning over tid kan de gi uttrykk som aktive triggerpunkter. Et triggerpunkt kan gi smerter i samme området som muskelen, men de kan også ofte gi smerteutstrålning, prikkinger for eksempel nedover i ben, armer eller hodepine.

Hvorfor oppstår muskelknuter/triggerpunkt?
En teori er at det oppstår muskelknuter når muskelfibrer har stått i statisk spenning over tid. Muskelfibrene får mindre næring via blod på grunn av den statiske spenningen i muskelen struper blodtilførselen. Metabolitter/slaggstoffer og melkesyre samles opp og gir en lavere pH (syrebalanse) i muskelen. Kroppen er veldig følsom for endringer i pH da denne må ligge mellom 7.35-7.45. PH reseptorer er godt representert i muskulatur siden det dannes melkesyre som restprodukt ved anaerob trening.

Anaerob trening utføres med høy puls eller kraft slik at forbrenningen bruker karbohydrat som energikilde. Et restprodukt er melkesyre.
Aerob forbrenning utføres på et lavere nivå som kan holdes over tid. Fettforbrenning er hoved-energikilden og lite eller ingen melkesyre dannes.

Som de fleste har erfart gir melkesyre en smerteopplevelse. Hjernen kan dermed sende signal til muskulatur for å beskytte området ved å be muskelfibrene trekke seg sammen (kontraksjon). Dette kan oppstå i en muskel eller flere i samme området. En «ond sirkel er oppstått»

Hvordan bryte den onde sirkelen?
Ved å tøye/strekke muskelfibrene vil det kunne skapes økt blodtilførsel. Metabolitter og melkesyre kan bort transporteres og muskelceller kan repareres.

Aerob trening kan bryte sirkelen ved at blodtrykket økes og presset på blodårene blir større. Dette kan dermed bryte barrieren og transportere bort slaggstoffer og melkesyre.Løping, sykling eller annen trening innenfor aerobt-nivå kan anbefales.

Trykk, akupressur direkte på muskelknutene: Ved å presse på korrekte muskelfibre vil det oppstå en mikrostrekk av de muskelfibrene som har høyest spenning. Det skjer en  avslapning av muskelfibrene og sirkelen blir brutt.

Etter min erfaring anbefaler jeg ikke å utføre akupressur på seg selv, da det er vanskelig å slappe av samtidig. Ved å avbryte akupressur før resultatet er oppnådd, kan det sammenlignes med å klø på et myggstikk. Det blir mere irritert og smerten blir forsterket.

For spørsmål eller mer informasjon, ta kontakt med:

Fly-naprapaten
Roy K. Mittet
Mail: roymittet@gmail.com
900 55 556

Naprapat 1
Øvre slottsgate 6.
0157 Oslo