Utslitte piloter ba om prioritert landing

5. mai i år ba pilotene ombord i en Airbus 330 fra Air Berlin om prioritert landing i München fordi de mente de var for slitne til å fly en normal innflyging. – Dette er alarmerende og viser at problemstillingen med utslitte crew er reell og må bli tatt mer på alvor, sier Christian Langvatn, nestleder i Norsk Flygerforbund.Airbus 330-flyet fra Air Berlin var på vei fra Mallorca til München da pilotene ba om prioritert landing (pan pan) da de følte seg unormalt slitne. De ba om å få fly en CAT III-approach som bl.a. innebærer at flyet lander seg selv. Landingen forløp uten dramatikk og hendelsen har blitt tatt seriøst av både flyselskap og tyske luftfartsmyndigheter som nå undersøker saken nærmere.

– Det er første gang vi hører om et slikt tilfelle, hendelsen er alarmerende og viser at problemstillingen med utslitte crew er høyst reell og må bli tatt mer på alvor, sier nestleder i Norsk Flygerforbund, Christian Langvatn.

Når flyselskapene utarbeider arbeidsprogram for sine piloter og kabinansatte forholder de seg til et regelverk for arbeids- og hviletid som er godkjent av nasjonale og europeiske luftfartsmyndigheter.
– Selv om arbeidsprogrammet på papiret er innenfor det antall timer man kan være på jobb, så er flyselskapene likevel ikke fritatt fra å utarbeide program som minimerer faren for fatigue og utslitte crew, sier Langvatn. – I siste instans er det hvert enkelt crew-medlem som må sette foten ned dersom de mener de er for slitne til å fly. Dette er også noe man er pålagt i det samme regelverket, men dessverre kan det være vanskelig å parkere et fly med 2-300 passasjerer som skal på en viktig forretningsreise eller står ferieklare med familien, sier han og mener at besetningen fra Air Berlin gjorde det eneste rette.

Både myndighetene, flyselskapene og besetningen ombord har ansvaret for at en flytur gjennomføres på en sikrest mulig måte. – Ansvaret er delt, og helt uavhengig av hendelsen hos Air Berlin er vi bekymret for det at legges et stadig større kommersielt press på hvert enkelt crewmedlem. Det at europeiske luftfartsmyndigheter (EASA) nå er i ferd med å utarbeid et enda mer liberalt regelverk for arbeids- og hviletid vil ikke gjøre situasjonen bedre, sier Christian Langvatn.

– Skriv rapporter!
Undersøkelser gjort blant piloter i Norge, Sverige, Danmark og England viser at ca halvparten av de spurte har opplevd å sovne i cockpit.
– Samtidig vet vi at norske flyselskaper og luftfartsmyndigheter sitter på svært få/ingen rapporter fra crew som forteller om slitsomme arbeidsdager og at fatigue er et problem, så her er mørketallene store, sier Langvatn. – Vi vil derfor sterkt anbefale våre medlemmer å skrive avviksrapporter på arbeidsdager som oppleves som slitsomme, og dager man mener går utover, eller kan gå utover flysikkerheten i et fatigue-perspektiv, avslutter han.

Media om hendelsen i Air Berlin:

http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=10066431

http://www.wdr2.de/wirtschaft/piloten_arbeitsbedingungen100.html

http://us4.campaign-archive1.com/?u=757d52b1377bf9aa76147f2b1&id=1593c6d3bd&e=e71e71264f