– Å fly eller ikkje fly?

14.april 2010 kom de første meldingene om vulkansk aske som var på vei fra Eyjafjallajökull og inn i norsk luftrom. I den mest intense perioden ble 80% av all flytrafikk i Europa kansellert. Student ved Institutt for Statsvitenskap (UiO), Rannveig Baaserud Nilsen, har skrevet masteroppgaven «Å fly eller ikkje fly?» som tar for seg hvordan norske myndigheter responderte på askyene. NF ved Knut Backer bidro som informant til denne interessante masteroppgaven. «Å fly eller ikkje fly? – Om norske offentlege myndigheiter sin respons på askeskya våren 2010» er tittelen på masteroppgaven til Rannveig Baaserud Nilsen ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Oppgaven ble levert i mai i år hvor hun bl.a. undersøker følgende:

– Korleis krisesituasjonen umiddelbart vart handtert av norske myndigheiter
– Korleis ulike aktørar definerte krisa
– Kva som kjenneteikna avgjerdsprosessen mot eit nytt luftromsregime, og
– Kva som kan forklare utviklinga og handteringa av krisa som oppstod

NFs tidligere FSK-leder og nestleder, Knut Backer, bidro som informant til masteroppgaven som belyser mange interessante sider om hvordan og hvorfor krisen ble håndtert som den ble.

Oppgaven finner du som PDF-dokument her: Å fly eller ikkje fly? – Om norske offentlege myndigheiter sin respons på askeskya våren 2010.