NF i møte med Samferdselsdepartementet

Arbeidstidsbestemmelser (FTL), kontraktspiloter og rapporterting var blant temaene da NF møtte statssekretær Geir Pollestad (SP) i Samferdselsdepartementet.

Aleksander Wasland

NFs leder, Aleksander Wasland

– NF er glade for å ha kunnet gi den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet NFs syn på de foreslåtte felleseuropeiske arbeidstidsbestemmelsene, sier NF-leder Aleksander Wasland.

– Det var også viktig å få forklart de problemer kontraktspiloter møter i sin hverdag; med frykt for å ikke få fornyet kontrakten, og usikkerhet med hensyn til om man tar sjansen på å rapportere uheldige forhold, fortsetter Wasland.

NF fikk presisert at vi har et godt samarbeid med Luftfartstilsynet, særlig hva gjelder FTL.