Ingen endring i utlendingsforskriften!

Regjeringen har hørt oss og åpner ikke for en endring av utlendingsforskriften slik Norwegian ønsker. – Norske flyselskap kan dermed ikke bruke personell på asiatiske lønns- og arbeidsvilkår, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Norsk Flygerforbund (NF) mobiliserte og engasjerte det som var mulig da Arbeidsdepartementet i fjor høst sendte på høring en endring av utlendingsforskriften for at Norwegian kunne benytte seg av arbeidstakere utenfor EU/EØS-området på sine kommende langruter.

Aleksander Wasland

Aleksander Wasland, leder i Norsk Flygerforbund

– Vi så på det som en direkte trussel mot vår fremtid og mobiliserte det vi hadde av muligheter både politisk og på medlemsnivå. Det førte til et engasjement blant våre 1700 medlemmer vi sjelden har opplevd og det er tydelig at vi har blitt hørt. Det er derfor svært gledelig at Regjeringen nå likevel velger å ikke gjøre endringer i utlendingsforskriften, sier leder i Norsk Flygerforbund, Aleksander Wasland.

At Arbeidsdepartementet mottok 977 høringssvar viser at engasjementet var stort, ikke bare blant NFs egne medlemmer, men også hos Norwegians piloter og kabinansatte og blant flygende personell i andre skandinaviske flyselskaper.

– Vi tar dette som en delseier sammen med de andre arbeidstakerorganisasjonene, men arbeidet har bare såvidt startet. Samferdelsesdepartementet sier de nå vil sette igang utredninger for å sikre en konkurransedyktig luftfartsnæring også i fremtiden, og det er vi glade for. Vi står utenfor EU, men ser selvsagt at vi er en del av det globale arbeidsmarkedet, også internasjonalt, men før endringer iverksettes må man komme frem til de riktige premissene slik at alles interesser ivaretas – ikke bare flyselskapenes kommersielle drivkrefter, sier Aleksander Wasland.

NF jobber nå tett opp mot ECA og forbund i andre land i sitt videre arbeid.

Arbeidsminister Huitfeldt sier også at Norge ikke skal være et foregangsland hva gjelder dumping av norske betingelser:
– Regjeringen vil sikre arbeidstakernes vilkår og hindre sosial dumping. Gitt denne usikkerheten ønsker ikke vi at Norge skal være i forkant med noe som kan innbære at norske lønns- og arbeidsvilkår settes på spill, sier arbeidsministeren.

Norsk Flygerforbund har lenge arbeidet for at norske lønns- og arbeidsvilkår skal være gjeldende når Staten går til innkjøp av flytjenester, og regner derfor med at dette er noe Arbeidsministeren vil følge opp neste gang det skal inngås kontrakter for levering av flytjenester på kortbanenettet, postflyging, luftambulansetjenester og kjøp av flyreiser for sine ansatte.

Les også: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/pressesenter/pressemeldinger/2013/internasjonal-luftfart-og-utlendingsfors.html?id=712154