NF i møte på Stortinget om kontraktspiloter

NFs nestleder Christian Langvatn og generalsekretær Sigurd Løkholm var i dag på Stortinget og møtte representanter fra Arbeiderpartiet for å snakke om kontraktspiloter og deres situasjon. – Vi er glade for at politikerne viser interesse i saken og vi opplever at våre bekymringer deles, sier Christian Langvatn. På kort tid fikk NF til et møte med arbeiderpartipolitikere på Stortinget og møtte i dag representanter både fra Arbeids- og Sosialkomiteén, Transport- og kommunikasjonskomiteén og fra Arbeidsdepartementet.

– Det var et konstruktivt møte hvor vi fikk presentert for politikerne hvordan kontraktskonseptet fungerer og hvilke konsekvenser det har for den enkelte pilot. Da var vi naturlig nok innom både skatte- og trygdespørsmålet som er det første som våre medlemmer er bekymret for når de starter som kontraktspiloter, forteller Langvatn.

Vi opplever at politikerne deler våre bekymringer. Det er et komplekst bilde som involverer lover og regler på tvers av landegrenser. Det som burde være et enkelt arbeidsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker har nå blitt et arbeidsforhold som har tilknytning til flere land. Ikke bare er det komplisert for kontraktspilotene, men det er også vanskelig for skatte- og trygdemyndigheter å gi svar på hvor og hvordan man skal skatte og om man kan være medlem av norsk folketrygd eller ei. Det er også så mange variabler og individuelle forskjeller at det pr. i dag ikke er mulig å gi et felles svar som kan gjelde alle kontraktspiloter selv om de jobber på samme type kontrakt for det samme byrået og har samme base i det samme flyselskapet.

– Vår oppfordring til politikerne er at de intensiverer tilsynet av flyselskapene på alle områder, men spesielt i forhold til arbeidsmiljø som har vært fraværende i mange år. I tillegg må det jobbes for anstendige arbeidsvilkår, og her bør Staten starte med seg selv når de går ut og kjøper flytjenester for sine ansatte. I tillegg har vi anbudsrutene på kortbanenettet hvor man i dag nesten utelukkende ser på økonomi og teknisk standard. Kursen må endres, avslutter Christian Langvatn.

NF følger nå opp møtet for videre arbeid og aksjonspunkter som vi vil komme tilbake til senere.

Tips eller synspunkter? Ta kontakt på kontrakt@flyger.no

Les også: Kontraktspiloter og skattespørsmål