EMAS installeres på Kjevik

Kjevik Lufthavn er Europas andre flyplass som får installert EMAS (Engineered Material Arresting System). Utbyggingen ferdigstilles i disse dager og installasjonen vil bli kunngjort gjennom de formelle kanaler. Det betyr dessverre ikke at vi som piloter nødvendigvis vil få nok informasjon om hva EMAS er og hvordan vi operativt skal forholde oss til denne, så noe av den informasjonen får du her.
EMAS består av et porøst betongmateriale som plasseres i enden av rullebanen, og som på en forutsigbar og pålitelig måte knuses under vekten av et fly som kjører av i enden av rullebanen. Motstanden som det knuste materiellet gir, bremser flyet og får det til å stanse på en sikker måte innenfor overrun-området.

EMAS erstatter helt eller delvis behovet for sikkerhetsområdet RESA (Runway End Safety Area). ICAO har et minimumskrav om en RESA på lengre rullebaner på minimum 150 meter. IFALPA har som en policy at ICAO’s minimumskrav skal økes til 300 meter eller at det alternativt installeres EMAS.

Men hvordan du som pilot skal forholde deg til denne installasjonen?

Hvilke kategorier luftfartøy er EMAS på Kjevik konstruert for?
EMAS er dimensjonert for Cat C der største dimensjonerende fly er B737-800 ved maksimum avgangsvekt.

Hva er maks hastighet ved endeterskel for å kunne påregne at luftfartøyet stanser innenfor EMAS området?
Det er lagt til grunn en hastighet på maksimum 70 knop ved innkjøring i EMAS

Hvordan merkes EMAS området fysisk og på lufthavnskartene?
Det er ingen spesiell fysisk merking av EMAS feltene, Området foran terskel er merket som ubrukbart område. Dette er merket med malte vinkler. Merking av EMAS på aerodrome chart er ennå ikke gjennomført. Dette drøftes nå med TAIM (avdelingen i Avinor som utgir aeronautisk informasjon i form av AIP AMDT, AIP SUP og AIC. )

Når kunngjøres nye distanser for rullebanen etter installeringen?
Installasjon av EMAS har i utgangspunktet ingen konsekvens for de kunngjorte banelengder. Det vil allikevel foretas en mindre flytting av RWY END i begge baneender hvilket medfører noen økte banelengder. Tidspunkt for kunngjøring er ikke besluttet.

Har snø eller is på toppdekket noen effekt på EMAS evne til å bremse opp fly?
Snø og is vil bli fjernet iht prosedyrer fra leverandør av EMAS. Når dette etterleves vil det ikke ha innvirkning på EMAS stoppeffekt.

Hvor finner jeg informasjon om hvor det en installert EMAS?
Først og fremst må vi som piloter kunne finne ut om det er EMAS installert på en eller flere baneender på den lufthavnen vi skal operere på. Tilgjengelig informasjon om hvilke flyplasser/rullebaner som har dette installert, er dessverre mangelfull i den operative dokumentasjonen. På Jeppesen er det f.eks. kun merket med «EMAS» i aktuell(e) baneende(r) på Airport Plan View kartene (liten skrift).
NF og IFALPA vil fortsette å påvirke myndigheter og leverandører av karttjenester (som Jeppesen) til å utarbeide bedre metoder for å informere oss om disse installasjonene.

Inntil videre er det i Europa kun Madrid som har installert EMAS i tillegg til Kjevik. Se oversikt for resterende installasjoner verden over (pr april 2012).

Hvordan skal vi som piloter forholde oss til EMAS?
Selv om ikke EMAS installasjonen i skrivende stund ikke er kunngjort gjennom en AIP, er installasjonen klar for bruk i et nødsfall.
Dersom vi finner oss i en situasjon der vi ikke vil klare å stoppe før baneenden, skal vi nå bare fortsette med maksimal oppbremsing, men samtidig sørge for at flyet beveger seg rett inn i EMAS, med nesehjul først og helst begge hovedhjul samtidig. Dette innebærer at vi på en rullebane med EMAS installert, må unngå å bli fristet til å prøve å unngå utforkjøring i baneenden ved å styre ut til siden!

Og JA, EMAS fungerer! Selv om området virker altfor kort til å stoppe oss, vil det faktisk gjøre det!

Det som allikevel er svært viktig er at vi aldri kjører ut på dette området i forbindelse med line up eller til å snu på etter landing! Resultatet vil være at flyets hjul synker ned i massen og i tillegg til at flyet står godt, vil det bli en forholdsvis stor mengde med rapportskriving.

>> SE FILM OM EMAS <<