NF og Luftfartstilsynet enige om det meste

NFs leder og generalsekretær møtte 18. oktober ledelsen i Luftfartstilsynet. Hensikten med møtet var å diskutere aktuelle saker. -NF er svært tilfreds med at Luftfartstilsynet og forbundet er på linje i de fleste viktige saker, sier NF-leder Aleksander Wasland.Luftfartstilsynets nye direktør, Stein E. Nodeland, er levende opptatt av luftfartens posisjon i det norske samfunnet. Som leder for luftfartens tilsynsorgan er Nodeland tydelig når han påpeker at sikkerhet er viktigere enn alt annet. Luftfarten skal også være effektiv og økonomisk bærekraftig. Arbeidstidsregler og organisering av luftfarten må baseres på objektive vurderinger av hva som er sikkert.

Norsk Flygerforbund og LT diskuterte bl.a. arbeidstidsbestemmelser, kontraktspiloter, konkurransevilkår, og HMS under kontaktmøtet 18. oktober. NF-leder Aleksander Wasland sier at han er glad for at flygerforbundet og LT er på linje i de fleste viktige saker i luftfarten. – Selvfølgelig vil det fra tid til annen være ulike oppfatninger, og vi har naturlig nok noe ulik måte å kommunisere på, sier Wasland. Wasland legger til at han ser frem til det videre samarbeidet med et fornyet Luftfartstilsynet.