Fremhevede nyheter 

Norsk Flygerforbund støtter norske sjøfolk

Norsk Flygerforbund støtter maritime organisasjoners krav om at regjeringens forslag om nytt regelverk som setter norske arbeidsplasser i fare må trekkes 700 norske ansatte på Color Lines rute mellom Oslo-Kiel står i fare for å miste jobben. Regjeringen har foreslått å endre...

Ny studie: alvorlige svakheter i sikkerhetskultur i europeisk luftfart

En ny europeisk studie viser at piloter er utmattet når de setter seg i cockpit og at det er alvorlige svakheter i sikkerhetskulturen innen europeisk luftfart. Lavprisselskap kommer dårligst ut.  London School of Economics og EUROCONTROL (Den europeiske organisasjonen for luftfartssikkerhet)...

Støtter Luftfartstilsynets flyforbud for Airbus EC225

Det europeiske luftfartsbyrået EASA krever at Norge skal oppheve sitt flyforbud av helikoptertypen som var involvert i Turøyulukken. Norsk Flygerforbund støtter Luftfartstilsynets flyforbud for Airbus EC225. Norsk Flygerforbund støtter Luftfartstilsynets syn på at man skal være sikker på at det er trygt...

Worth the Fare? The True Cost of Cheap Travel

  By Yngve Carlsen, President of Cockpit Association of Norway and Katinka Riksfjord Sporsem, General Manager of Cockpit Association of Norway  When you’re flying, have you ever given much thought to the employment conditions of the airline’s pilot and crew? Most...

Statsbudsjettet 2017: Skuffende lave ambisjoner for norsk luftfart

I regjeringens forslag til statsbudsjett bevilges det totalt 1276 milliarder kroner. 1,1 millarder kroner blir bevilget til luftfartsformål, som er omtrent det samme nivået som i 2016. Norsk Flygerforbund mener at regjeringen har skuffende lave ambisjoner for utviklingen av norsk luftfart. ...

IFALPA Monthly Update October 2016

Her kommer oktober-utgaven av IFALPA Monthly Update  – IFALPA Monthly Update...

LO Luftfart konferanse

LO Luftfart konferanse – Radisson Blu Plaza Hotell...