Politikk 

Møte med arbeidsministeren

NF har, sammen med LO, PARAT og NHO vært i møte med arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Temaet var om man skal tillate utenlandsk arbeidskraft på norske fly. I desember gikk høringsfristen ut for å kommentere forslaget om å tillate arbeidstakere fra land...

Godt nytt år?

NF arbeidet er i gang igjen etter en lang og kjærkommen juleferie. – 2012 ble et tøft år for vår bransje. Lite tyder på at 2013 vil bli noe hvileskjær. NF starter januar friskt og skal snart i møte med både...

NF og Luftfartstilsynet enige om det meste

NFs leder og generalsekretær møtte 18. oktober ledelsen i Luftfartstilsynet. Hensikten med møtet var å diskutere aktuelle saker. -NF er svært tilfreds med at Luftfartstilsynet og forbundet er på linje i de fleste viktige saker, sier NF-leder Aleksander Wasland....

Pensjonsreglene må tilpasses virkeligheten

NF har i en høringsuttalelse påpekt at nye pensjonsregler må ta hensyn til at flygere ikke kan arbeide til 67 år. Flygere i for eksempel luftambulansetjeneste må slutte senest ved 60 år. Det er ikke tillatt med flygere over 60 år i...

Kontraktspiloter og Norwegian

I en pressemelding i dag kommenterer Norwegian de sist ukers mediaoppslag om kontraktspiloter og skatt. Norsk Flygerforbund får også omtale. Vi finner det lite formålstjenelig på det nåværende tidspunkt å kommentere pressemeldingen i større grad da vårt inntrykk er at Norwegian...

NF i møte på Stortinget om kontraktspiloter

NFs nestleder Christian Langvatn og generalsekretær Sigurd Løkholm var i dag på Stortinget og møtte representanter fra Arbeiderpartiet for å snakke om kontraktspiloter og deres situasjon. - Vi er glade for at politikerne viser interesse i saken og vi opplever at...

Kontraktspiloter og skattespørsmål

Det har de siste dagene vært omfattende oppmerksomhet i media rundt flyselskapers bruk av kontraktspiloter og skattespørsmålet i den sammenheng. - Det ser ut som at Norwegian her forsøker omgå regelverket hva skatt og arbeidsvilkår gjelder. Det er alvorlig, sier nestleder...

Nye EU-regler sikrer sosiale rettigheter

De nye EU-reglene som vi har omtalt tidligere, vil sikre at crew har rett til sosiale rettigheter i det landet de har hjemmebase - uavhengig av hvilket europeisk selskap de jobber for. Reglene vil tre i kraft allerede fra i sommer....

ECA gir sin fulle støtte til de nordiske flygerforbund

The European Cockpit Association represents over 38.650 pilots in 38 European Countries including the pilots from your countries, Norway, Sweden, Denmark, Estonia, Finland and Iceland. ECA welcomes the joint statement your 6 Associations have released on the condemnation of airlines’ pushing...

AFS/Norge gir sin støtteerklæring til Norwegian

AFS Norge støtter pilotene i Norwegian i deres kamp for faste ansettelser. Dette er en viktig kampsak for alle ansatte og ikke minst alle fagorganiserte i Norge, ikke kun innen luftfart. Les hele støtteerklæringen her...

Stor oppmerksomhet rundt ansettelsesforholdene i Norwegian.

I avisen Nordlys kan man lese om ansettelsesforholdene i Norwegian. I dag følger de opp i nettutgaven. Les her...

Endringer i luftfartsloven: Skjerper vandelsregler

Regjeringen foreslår overfor Stortinget å gjøre endringer i luftfartsloven. - Det er viktig at politiet nå kan teste piloter og annet luftfartspersonell for påvirkning av alkohol og andre rusmidler, uten at det foreligger mistanke om lovbrudd. Det vil gjøre luftfarten enda...

60-GRENSEN HAR FALT!

Høyesterett har endret rettstilstanden i Norge, ved å fastslå at aldersgrensen på 60 år i Helikopter Service er ulovlig....