Flysikkerhet 

FTL: Seks eksperter advarer EU

Seks eksperter ber nå EU tenke seg nøye om før de godkjenner de nye arbeidstidsbestemmelsene for flygende personell. Forslaget fra EASA gis kritikk for å ikke fullt ut være forankret i vitenskapen og peker på konkrete punkter de mener må forbedres....

Flyoperativt Forum 2013

Flyoperativt Forum ble arrangert på Gardermoen 8.-10. april. Flysikkerhetskomitéen var godt representert og noterte seg mange nyttige moment, både under foredragene og i dialog med luftfartskolleger. Kjell Klevan fikk Flyoperativt Forum sin hederspris for langvarig innsats for Norsk Luftfart. I flysikkerhetssammenheng huskes...

Eurocopters nyaste medlem, EC 225, satt på bakken

UK CAA har med støtte av Luftfartstilsynet pålagt eit flyforbod for Eurocopters nyaste helikopter, EC 225. Dette etter at helikoptertypen har opplevd 2 ditchinger på Britisk sektor på grunn av tap av oljetrykk på gearboksen, etterfulgt av feilmelding på backupsystemet. Flyforbodet...

NF i møte med Samferdselsdepartementet

Arbeidstidsbestemmelser (FTL), kontraktspiloter og rapporterting var blant temaene da NF møtte statssekretær Geir Pollestad (SP) i Samferdselsdepartementet. – NF er glade for å ha kunnet gi den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet NFs syn på de foreslåtte felleseuropeiske arbeidstidsbestemmelsene, sier NF-leder Aleksander...

Derfor blir rullebanen glatt

Vann i ulike former kan gjøre veier og rullebaner glatte, og en lang rekke fysiske faktorer virker inn på hvor glatte rullebanene blir. Kunnskap om dette fagområdet er helt nødvendig for å forutsi landingsforholdene for fly, og artikkelforfatter Reinhard Mook ved...

– Normalt at piloter sovner på jobb

6000 europeiske piloter har svart på undersøkelser om hvordan de opplever fatigue i sin arbeidssituasjon og resultatet er nedslående. Pilotene sovner ufrivillig på jobb, de gjør feil grunnet tretthet og underrapporteringen er stor. - Når omlag halvparten av de spurte har...

EMAS installeres på Kjevik

Kjevik Lufthavn er Europas andre flyplass som får installert EMAS (Engineered Material Arresting System). Utbyggingen ferdigstilles i disse dager og installasjonen vil bli kunngjort gjennom de formelle kanaler. Det betyr dessverre ikke at vi som piloter nødvendigvis vil få nok informasjon...

– Å fly eller ikkje fly?

14.april 2010 kom de første meldingene om vulkansk aske som var på vei fra Eyjafjallajökull og inn i norsk luftrom. I den mest intense perioden ble 80% av all flytrafikk i Europa kansellert. Student ved Institutt for Statsvitenskap (UiO), Rannveig Baaserud...

Utslitte piloter ba om prioritert landing

5. mai i år ba pilotene ombord i en Airbus 330 fra Air Berlin om prioritert landing i München fordi de mente de var for slitne til å fly en normal innflyging. - Dette er alarmerende og viser at problemstillingen med...

Revidert avgangsprosedyre på OSL fra 30.juni

Etter flere forsøk på avgang fra parallelle taksebaner på OSL, er det utgitt ny prosedyre for avgangsprosedyre for Avinor gjeldende fra 30.06.2012....

Referat fra IFALPAs ATS-komite

IFALPAs ATS-komite møttes 4.- 6. juni hvor NFs ATS-representant Frode Hoel detok. Det jobbes aktivt på flere områder med bl.a. SID/STAR fraseologi og Remote controlled towers....

Ny leder FSK/nestleder

Jo Bjørn Skatvold ble valgt inn om Knut Backer sin erstatter og overtar som nestleder/leder FSK. Jo Bjørn jobber i SAS og har hatt forskjellige verv i NF siden 2004....

– Takk for meg!

Knut Backer har vært tillitsvalgt i NF i hele 16 år, de siste 4 årene som nestleder og leder FSK. På årsmøtet ombord på DFDS mellom Oslo og København takket han for seg. - Det har vært noen meget interessante og...

Ledig NF-verv: SEC-representant

NFs SEC representant har bedt om avløsning, og vervet ønskes besatt så snart som mulig. Vi har behov for en person som interesserer seg for flysikkerhetsarbeid med vekt på ”Security”, både nasjonalt og internasjonalt....

Endringer i luftfartsloven: Skjerper vandelsregler

Regjeringen foreslår overfor Stortinget å gjøre endringer i luftfartsloven. - Det er viktig at politiet nå kan teste piloter og annet luftfartspersonell for påvirkning av alkohol og andre rusmidler, uten at det foreligger mistanke om lovbrudd. Det vil gjøre luftfarten enda...