Forfatter Arkiv

Press Release – Court of Justice of the European Union

A landmark ruling from the European Court of Justice : Press Release RPG – Court of Justice of the European Union...

IKOM møte

IKOM møte...

FSIK møte

FSIK møte...

AU møte

AU møte...

Styremøte NF

Styremøte NF...

ECA Cockpit News August 2017

Her kan du lese siste utgave at Cockpit News fra ECA: ECA Cockpit News August 2017...

EASA Practical Guide to mitigate safety hazards of atypical employment & new business models

EASA has published this week a Practical guide on new business models & safety risks. This EASA report is the final outcome of the EASA ISPG Group that has been chaired by ECA’s Director Johan Glanz. Les her: EASA Practical Guide New Business Models Hazards...

InterPilot Issue #3 2017

Ron Abel, President at IFALPA, skriver i denne utgaven av InterPilot Magazine: InterPilot Issue 3 2017...

IFALPA Monthly Update – June 2017

Once a month, Ms. Carole Couchman, IFALPA Senior Technical Officer, gives a recap of IFALPA’s activities at the International Civil Aviation Organization (ICAO). Les her: IFALPA Activities at ICAO...

ECA Cockpit News – July 2017

Is Europe giving up the Airline industy? In the past days the EU has taken decisions that favour third country carriers to the detriment of EU jobs. These cases show that Europe is giving up on one of its key industries. Les...

Cockpit Forum juni 2017

Her ligger juni-utgave av Cockpit 1706 Cockpit Forum...

ECA – New Position Paper

Her kan du lese juni utgaven av ECA Cockpit News: ECA New position paper...

IFALPA Monthly Update – May 2017

There were two main meetings during May. The first one concerned the review and update for the next edition of the Global Air Navigation Plan (GANP), primarily dealing with the Aviation System Block Upgrades (ASBUs). Fortsett å les her: IFALPA Monthly Update...

IFALPA Safety Bulletin 17SAB05

IFALPA publiserte Safety Bulletin 17SAB05 den 18. mai 2017 som en påminnelse til alle crew om endringer i fraseologi for SID- og STAR-klareringer. Endringene ble innført av ICAO i november 2016. Bakgrunnen for endringene er et behov for standardisering av praksis...

IFALPA Position Paper – Access to CVR Data for Maintenance Purposes

Access to CVR data for maintenance purposes: Taleregistratorer eller Cockpit Voice Recorders (CVR) har vært obligatoriske i kommersiell luftfart i mer enn 40 år, og innholdet kan kun gjøres tilgjengelig ifm. hendelser og ulykker – likevel har det forekommet flere lekkasjer...

IFALPA Position Paper – Noise Protection

Tar du vare på hørselen din? Hørselskade er irreversibelt, kan gi store plager, og i verste fall føre til tap av sertifkat.  Eksponering for støy er uunngåelig i vår bransje, og bruk hørselvern er essensielt – både hjemme og på jobb!...

IFALPA Position Paper – Pilot Assistance Program (PEER)

Etter Germanwings-ulykken har piloters mentale helse blitt et tema som har kommet for alvor frem. Et av forslagene til EASAer at at såkalte Peer-Programs, bedre kjent som kollegastøtte, blir innført. Det nye er at disse Peer-Program skal være drevet av operatørene,...

IFALPA Position Paper – Unmanned Aircraft Systems

Nylig publiserte IFALPA sin posisjon vedrørende ubemannede luftfartøy. Her tar de opp tre følgende temaer; det generelle standpunkt, kollisjonstrusselen mot sivil luftfart og integrering i felles luftrom. IFALPA legger seg i denne publikasjonen seg nær det siste høringsforslaget vedrørende ubemannet luftfart...

Luftfart på agendaen i Stortinget

Norsk Flygerforbund stilte sammen med LO og flere andre LO-forbund til høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité om Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP). LO mener overordnet at den samlede satsingen på samferdsel i forslaget til ny Nasjonal transportplan er god. Samtidig mener...

Luftfart på agendaen i Stortinget

Norsk Flygerforbund stilte sammen med LO og flere andre LO-forbund til høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité om Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP). LO mener overordnet at den samlede satsingen på samferdsel i forslaget til ny Nasjonal transportplan er god. Samtidig mener...