Forfatter Arkiv

Økt spenning kan true luftfarten

Økt spenning på grensen mellom Ukraina og Russland kan sette sivil flytrafikk i fare, advarer FAA. Den siste uken har Russland utplassert flere militære styrker til Krim-halvøya langs grensen til Ukraina. Utplasseringene inkluderer tanks, bevæpnede kjøretøy, artilleri og luftforsvar, skriver Federal...

Er tiden inne for videreutdanning?

Den 15. april er fristen for å søke masterprogrammet i luftfartsvitenskap. Mange av våre medlemmer står i en usikker jobbsituasjon, og flere vurderer kanskje muligheten for å ta en videreutdanning. Som flyger er masterprogrammet i luftfartsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet...

– Krisen i luftambulansetjenesten kunne vært unngått

I dag har ekspertgruppen som har vurdert fremtidig drift av luftambulansetjenesten lagt frem sin rapport. Her slår de fast at det ville vært adgang for Luftambulansetjenestens Helseforetak (LAT HF) å stille som forutsetning i anbudsinnbydelsen at de som jobbet i den...

Begrenset askespredning etter vulkanutbrudd

Vulkanutbruddet på Island er ikke ventet å gi større utslipp av aske. Myndighetene på øya har bedt innbyggerne om å holde seg hjemme etter utbruddet fra Fagradalsfjall, skriver NRK. Vulkanen ligger om lag 40 kilometer fra Reykjavik, på samme halvøy som...