Forfatter Arkiv

Enige om kollektivavtale

Airlift Flygerforening (ALF) er enige med selskapet om å videreføre kollektivavtalen. – Vi er godt fornøyde med avtalen vi har framforhandlet da den gir de ansatte gode vilkår i en ellers så presset bransje, men allikevel innenfor hva man kan forvente...

Anklager erkerivalen for farlige drivstofftanker

Boeing mener drivstofftankene i Airbus’ nye A321XLR kan være brannfarlige. Den amerikanske flyprodusenten har nå sendt en henvendelse til den europeiske luftfartsmyndigheten EASA. Her skriver de ifølge Reuters at drivstofftankenes utforming «utgjør mange potensielle farer». Utfordringen skal være at Airbus har...

Ny tariffavtale i Helitrans AS

Helitrans AS og Helitrans flygerforening, ble 10.februar enige om en ny overenskomst under Hovedavtalen, sammen med NHO Luftfart og Norsk Flygerforbund. ‘Det var enkelte utfordrende områder og ulike ståsteder, men jeg synes likevel partene klarte å gjennomføre forhandlingene i en god...

Ny, oppusset utgave av Cockpit Forum

I denne utgaven kan du blant annet lese om: Innføringen av 5G og mulige utfordringer for luftfarten Kvinner i cockpit – første av tre i en intervjurekke i kommende utgaver av Cockpit Forum Det viktige fokuset på fatigue i cockpit –...

Her er NFs helt nye podcast!

Norsk Flygerforbunds nye podcast skal være et nytt alternativ for å lære mer om forbundet. Gjennom podcastserien skal vi bli bedre kjent med NF, og vi skal stille de riktige spørsmålene til de riktige personene. Målet er å forstå litt mer...

Tester fraktfly med én pilot

Flyoperatører utvikler autonome løsninger for å kunne fly komplekse fly med én pilot. «Vinninga kan gå opp i spinninga», tror flysikkerhetsekspertene. Fraktselskapet FedEx og Sikorsky rapporterer at de samarbeider om teknologi for å tillate operasjoner med én pilot på store kommersielle...

Tett på de nye anbudsrutene

Norsk Flygerforbund jobber tett med fylkeskommunene om å utvikle de nye anbudsrutene. Målet er å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår. Forpliktelse til offentlig tjenesteytelser på flyruter (FOT-ruter) er en ordning hvor staten støtter flyruter som ikke kan drives lønnsomt. Tidligere har...

Droneangrep!

Flysikkerhetskomiteen jobber aktivt med trusselen som bevisste droneangrep utgjør, gjennom seksjonene SEC (Security) og UAS (Unmanned Aerial Systems), som også er aktive inn mot tilsvarende seksjoner i ECA og IFALPA. Onsdag 10.02.2021 skjedde det et målrettet droneangrep mot en flyplass i...

Bekymret for sårbarheten i GNSS-systemene

Økt avhengighet av globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS) gir også økt sårbarhet. Derfor har flysikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund et løpende fokus på å gjøre tjenestene så sikre som mulig. GNSS spiller en avgjørende rolle i luften. Både gjennom posisjonsbestemmelse, navigasjon og nøyaktig tid....

Nye trafikkscenarier fra EUROCONTROL

I april 2020 var EUROCONTROLs utsikter for trafikkvekst i Europa under pandemien (frem mot februar 2021) nokså optimistiske når man ser hvordan det faktisk har gått. Nye smittebølger og lite koordinering mellom ulike land er blant årsakene. Det er nå publisert...

Frykter kompetansebortfall uten sertifikatstøtte

Mange flygere har mistet jobben og dermed inntektsgrunnlaget som følge av koronapandemien. Norsk Flygerforbund frykter kompetansebortfall, og ber om en avklaring fra NAV på om staten sikrer nødvendig økonomisk støtte for at flysertifikat kan holdes ved like. Det er kostbart for...

Viktig informasjon til medlemmer om nye forsikringsvilkår for Loss of License

Fremtind forsikring og Norsk Flygerforbund har i dag signert en ny avtale vedrørende sertifikattapsforsikringen(Loss of License) som tilbys til medlemmene. Avtalen er gjeldende fra og med 01.02.2021. Dette er de viktigste endringene i vilkårene. Det er innført oppjustering av forsikringssum avhengig...

Husk pensjonen din!

LO favør lanserer Egen pensjonskonto. «Vi har forhandlet frem en gunstig avtale som gir deg ryddige forhold for din innskuddspensjon. Pengene dine investeres i Svanemerkede fond med lave gebyrer, slik at de får mulighet til å vokse og samtidig bidra til...

Permittering og nedbemanning – LO advokatene svarer på dine spørsmål!

Fredag 5.2 vil LO-advokatene besvare spørsmål om permittering på LO-advokatenes Facebook-side. Den 19. februar vil LO-advokatene ha et tilsvarende tilbud om permittering. Nærmere info kommer på LO-advokatenes Facebook gruppe, som du finner link til her. Du kan også lese mer om...

Regjeringen forstår ikke krisen norsk luftfart står i

Yngve Carlsen, forbundsleder i Norsk Flygerforbund, er provosert over at regjeringens forslag til krisepakke for luftfart ikke inneholder en kompensasjonsordning som dekker tapene til flyselskapene.  Det er helt utrolig at regjeringen ikke kommer med en kontant kompensasjonsordning til flyselskapene, som en...

Råd/info om kommunikasjon med lufttrafikktjenesten

Air Traffic Services-seksjonen i Flysikkerhetskomiteen jobber bl.a. for bedre kommunikasjon og forståelse mellom operative aktører i luftfarten. I så henseende er vi opptatt av dialog med relevante fagmiljø, som Faglig utvalg v/ Norsk Flygelederforening. Kommunikasjon mellom piloter og LTT i det...

Advokatens gode råd – helt gratis!

Advokatene i HELP Forsikring holder åpne webinarer hver tirsdag. I morgen skal Dag Are og Simen som er fagsjef for kjøpsrett i HELP snakke om kjøp og salg av varer og tjenester og hva som er viktig å tenke på for...

Utprøving av «PBN to ILS» med continuous descent v/CDG

Fransk flysikring (DSNA) skal i perioder teste ut en form for RNP transition (fra STAR til finale) ved Paris-CDG 27R, der det midterste transition-segmentet er åpent for at ATC skal kunne regulere trafikken i større grad. Derfra klareres man direkte til...