Forfatter Arkiv

LO-kongressen med viktige vedtak for luftfarten

I fem dager har LO-kongressen vært samlet for å debattere og fatte vedtak som har stor betydning for utviklingen av norsk arbeidsliv. Norsk Flygerforbund har deltatt aktivt, og brukt kongressen til å sette utfordringer i luftfarten på dagsorden. LOs 34. ordinære...

LO-kongressen: Yngve Carlsens tale om luftfart

Norsk Flygerforbund deltar for første gang på LO-kongressen. Forbundsleder Yngve Carlsen trakk frem det faglig-politiske samarbeidet som avgjørende for å løse utfordringene i luftfarten, da han i dag talte til kongressen.  Dagens debatt om den faglig-politiske situasjonen ble innledet av LO-leder Gerd...

Ny tariffavtale er en milepæl i innenlands helikoptervirksomhet

Norsk Flygerforbunds medlemsforening Airlift Flygerforening har kommet til enighet med helikopterselskapet Airlift om en ny tariffavtale. Tariffavtalen er en milepæl for norsk innenlands helikopterdrift.      Etter krevende, men gode, forhandlinger, har Norsk Flygerforbund/Airlift Flygerforening og helikopterselskapet Airlift blitt enige om en...

Tilliten til EASA er svekket

TV2 viste onsdag dokumentaren ”Siste tur”, om helikopterulykken på Turøy, der 13 mennesker mistet livet. Norsk Flygerforbund reagerer sterkt på opplysningene som fremkom i TV2-dokumentaren, der helikopterprodusenten Airbus innrømmer at de trolig kunne gjort mer for å forhindre ulykken. –      Vi avventer...

Norsk Flygerforbund støtter norske sjøfolk

Norsk Flygerforbund støtter maritime organisasjoners krav om at regjeringens forslag om nytt regelverk som setter norske arbeidsplasser i fare må trekkes 700 norske ansatte på Color Lines rute mellom Oslo-Kiel står i fare for å miste jobben. Regjeringen har foreslått å endre...

Ny studie: alvorlige svakheter i sikkerhetskultur i europeisk luftfart

En ny europeisk studie viser at piloter er utmattet når de setter seg i cockpit og at det er alvorlige svakheter i sikkerhetskulturen innen europeisk luftfart. Lavprisselskap kommer dårligst ut.  London School of Economics og EUROCONTROL (Den europeiske organisasjonen for luftfartssikkerhet)...

Støtter Luftfartstilsynets flyforbud for Airbus EC225

Det europeiske luftfartsbyrået EASA krever at Norge skal oppheve sitt flyforbud av helikoptertypen som var involvert i Turøyulukken. Norsk Flygerforbund støtter Luftfartstilsynets flyforbud for Airbus EC225. Norsk Flygerforbund støtter Luftfartstilsynets syn på at man skal være sikker på at det er trygt...

Utmattede piloter

  Totalt 72 prosent av pilotene og 85 prosent av kabinbesetningen i de store kommersielle flyselskapene svarer at de at de «av og til» eller «ofte» føler seg fysisk eller psykisk utmattet etter endt arbeidsperiode, viser arbeidsmiljøundersøkelsen som Luftfartstilsynet har offentliggjort...

Worth the Fare? The True Cost of Cheap Travel

  By Yngve Carlsen, President of Cockpit Association of Norway and Katinka Riksfjord Sporsem, General Manager of Cockpit Association of Norway  When you’re flying, have you ever given much thought to the employment conditions of the airline’s pilot and crew? Most...

Statsbudsjettet 2017: Skuffende lave ambisjoner for norsk luftfart

I regjeringens forslag til statsbudsjett bevilges det totalt 1276 milliarder kroner. 1,1 millarder kroner blir bevilget til luftfartsformål, som er omtrent det samme nivået som i 2016. Norsk Flygerforbund mener at regjeringen har skuffende lave ambisjoner for utviklingen av norsk luftfart. ...

Økt press i luftfarten

En ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) viser at de-reguleringen av luftfarten har satt flyvende personell under press. I rapporten “Civil Aviation in the Age of Deregulation – Social Risks and Benefits” har AFI-forskerne Darragh Golden og Anders Underthun gjennomgått den akademiske...

SAS bør ikke bli europamester i innleie

I Dagens Næringsliv 8. september kunne vi lese at konsernsjef Rickard Gustafsson i SAS uttalte at selskapet «skal bli europamester på innleie». Artikkelen sto på trykk i forbindelse med at SAS la frem sine resultater for 3. kvartal. I et innlegg...