Forfatter Arkiv

Interesse for industrielt arbeid? NF trenger hjelp!

Vi snakker ikke om gruveindustri eller smelteverksindustri, men rettferdighet i vår industri: Luftfarten. NF trenger piloter med interesse for arbeidsmessige utfordringer for flygerkorpset! Kontraktsjobbing, transnasjonale selskap, flygetidsregler, tariffer er noen av temaene som er aktuelle. Følgende komitéer er del av det industrielle arbeidet...

Sentral politiker sitt innspill aktiviserer klart behov for nye vurderinger – Norwegian/ Open Skies

John Porcaris synspunkter, som er nylig publisert (se NFs Facebookside) har iverksatt en prosess hvor interesseorganisasjoner krever ny behandling av Norwegian Air sin søknad. Det mest vesentlige fra organisasjonenes brev kan leses nedenfor: MOTION OF THE LABOR PARTIES FOR LEAVE  TO FILE...

NF deltar sentralt i luftfartsdugnaden «Europeans for Fair Competition»

Her er NF, som representant for norske piloter, med og planlegger opplysning og påvirkning. De fleste bransjeaktører er med og støtter. Noen av de siste nyheter som er utsendt: EU Open Skies Qatar Airways deal with Meridiana likely to fall through because...