dronepiloter 

Cockpit Forum oktober 2018

Her kan du lese oktoberutgaven av Cockpit Forum ...

Cockpit Forum Juni 2018

Her kan du lese sommerens utgave av Cockpit Forum...

Et dronesamfunn

U-Space er et resultat av et ønske på europeisk nivå om å utvikle et «drone-økosystem». U-space er løsningen som lar mange droner operere samtidig innenfor de lave luftrom i tettbebygde strøk på en trygg, sikker og effektiv måte. Se her en...