Norsk Flygerforbund har 12 medlemsforeninger fra et bredt spenn av ulike sektorer innen luftfart:

Airlift Flygerforening (ALF)

Leder: Øyvind Myhre
Nestleder: Mats Larsen
Styremedlem: Stian Follaug
Styremedlem: Sigbjørn Brækstad
Kasserer: Jon Ramstad

E-post: alf.airlift@gmail.com

Airlift Lastemannsforening (ALLF)

Formann: Joakim Smedstuen

Helikopter Service Flygerforening (HSF)

Formann: Torstein Sandven
Nestformann: Michael Hougaard
Kasserer: Jarle Opheim
Sekretær: Bjørn Tore Kjærland

Lufttransport Flygerforening (LTF)

Formann: Arnfred Hansen
Nestformann: Per Klock
Styremedlem: Tor Ivar Dahl Pettersen
Kasserer: Geir-Atle Skandsen

Norsk Dronepilotforening (NDF)

Leder: Katinka Riksfjord Sporsem
Øvrige styremedlemmer: ved kommende årsmøte

Norsk Luftambulanse Flygerforening (NLAFF)

Leder: Hans Ivar Kubberød
Nestleder/ sekretær: Vidar Nordseth
Styremedlem: Bendik Mørstad Johansen
Styremedlem: Martin Olsen
Kasserer: Haakon Smedsrud

Norske SAS-flygeres Forening (NSF)

Leder: Christian Laulund
Nestleder: Roger Klokset
Styremedlem: Hallvard Tveit – økonomi seksjon
Styremedlem: Trond Henriksen – personell seksjon
Styremedlem: Øystein Syrrist – operativ seksjon

Sekretær: Marie Wallentin

Pilot Flyskole Flygerforening (PIFF)

Leder: Are Mathisen
Nestleder: Alexander Lund
Kasserer:
Sekretær:

Sundt Air Flygerforening (SAF)

Leder: Jan Erik Hegle
Nestleder:
Kasserer: Ruben Eriksen
Sekretær:

 

Universitets Flygerforening (UFF)

Leder: Max Zierenberg
Nestleder: Frode Holøien
Kasserer:
Sekretær: