Norsk Flygerforbund har 12 medlemsforeninger fra et bredt spenn av ulike sektorer innen luftfart:

Airlift Flygerforening (ALF)

Leder: Øyvind Myhre
Nestleder: Mats Larsen
Styremedlem: Stian Follaug
Styremedlem: Sigbjørn Brækstad
Kasserer: Jon Ramstad

E-post: alf.airlift@gmail.com

Airlift Lastemannsforening (ALLF)

Leder: Joakim Smedstuen

Epost: joakim.smedstuen@airlift.no

Helikopter Service Flygerforening (HSF)

Leder: Torstein Sandven
Nestformann: Michael Hougaard
Kasserer: Jarle Opheim
Sekretær: Bjørn Tore Kjærland

Epost: post@hsf.no

Lufttransport Flygerforening (LTF)

Formann: Arnfred Hansen
Nestformann: Per Klock
Styremedlem: Tor Ivar Dahl Pettersen
Kasserer: Geir-Atle Skandsen

Epost: lederltf@gmail.com

Norsk Dronepilotforening (NDP)

Leder: Dan Richard Isdahl-Engh
Styremedlem: Mats M Kristensen
Styremedlem: Jo Bjørn Skatval
Styremedlem: Jack Netskar
Styremedlem: Ole F Knutsen

Norsk Luftambulanse Flygerforening (NLAFF)

Leder: Hans Ivar Kubberød
Nestleder: Lars Erik Stav
Styremedlem: Bendik Mørstad Johansen
Styremedlem: Martin Olsen
Kasserer: Haakon Smedsrud

Epost: hans.ivar.kubberod@norskluftambulanse.no

Norske SAS-flygeres Forening (NSF)

Leder: Christian Laulund
Nestleder: Roger Klokset
Styremedlem: Hallvard Tveit – økonomi seksjon
Styremedlem: Trond Henriksen – personell seksjon
Styremedlem: Øystein Syrrist – operativ seksjon

Sekretær: Marie Wallentin

Epost: mail@saspilot.no

Pilot Flyskole Flygerforening (PIFF)

Leder: Kim Kristoffersen
Nestleder: Mathias Mathisen
Kasserer:
Sekretær:

Epost: flygerforening@gmail.com

Sundt Air Flygerforening (SAF)

Leder: Jan Erik Hegle
Nestleder:
Kasserer: Ruben Eriksen
Sekretær:

Epost: janerik.hegle@sundtair.com

Universitets Flygerforening (UFF)

Leder: Frode Holøien
Nestleder: Jan Åge Torgersen
Kasserer:
Sekretær:

Epost: frodeholoien@hotmail.com