Norsk Flygerforbund (NF) i LO organiserer ca 930 medlemmer i 12 norske fly- og helikopterselskaper, og er det eneste fagforbundet i Norge som kun jobber for deg som er flyger. I tillegg organiserer vi ca 100 direktemedlemmer som jobber som kontraktspiloter, flyinstruktører, er studenter, arbeidssøkende, eller er ansatte i selskaper som står utenfor NF.

Nå kan du også bli direktemedlem i Norsk Flygerforbund!

Den eneste forutsetningen er at du er innehaver av gyldig trafikkflygersertifikat med rettighet til å gjøre tjeneste i norsk luftfart. (Du kan ikke bli direkte medlem om du allerede flyr i ett selskap med forening tilknyttet NF). Er du under utdanning for å bli pilot kan du tegne et gunstig studentmedlemskap. Arbeider du på kontrakt, flyinstruktør eller er ansatt i et mindre selskap er NF ditt selvsagte valg.

Gjennom medlemskap i NF får du tilgang på vår unike kompetanse, juridisk veiledning og en rekke fordeler. For deg som student betyr et medlemskap i NF også at vi jobber aktivt for at du skal få bedre studievilkår, bedre stipendordninger og best mulig låneordninger. NF er dessuten tilknyttet det internasjonale flygerforbundet (IFALPA) og det europeiske ECA. Ved å være medlem har du derfor tilgang til et globalt nettverk for flygere!

Om medlemskapet:

 • Medlemskapet er tilgjengelig for flygere som ikke kvalifiserer til medlemskap i en av NFs medlemsforeninger. Ordningen omfatter ikke ekskluderte medlemmer (fra medlemsforeningene).
 • Medlemskapet forutsetter at du har påbegynt trafikkflygerutdannelse eller sertifikat med rettighet til å fly i norsk kommersiell luftfart.
 • Direktemedlemmene får ingen styrerepresentasjon, men kan velges inn i NFs komiteer både nasjonalt og internasjonalt.
 • Ved medlemskap i NF blir du automatisk med på de obligatoriske kollektiv ordningene, hjem- og reiseforsikring. Disse faktureres utenom medlemskapet.

Priser pr 1. januar 2017:

 • Studentmedlemskap kr.: Gratis –  inkl den obligatoriske kollektiv hjemforsikring.
 • Ordinært medlem: kr.: 410,- pr. måned – i tillegg kommer kr 149,- for obligatorisk kollektiv hjem og reiseforsikring.
 • Pensjonist kr: 100,- pr måned – i tillegg kommer obligatoriske forsikringer. (Kollektiv hjemforsikring gjelder for alle som er yngre enn 65 år og som hadde forsikringen ved innmelding).
 • Det er 3 måneders oppsigelsestid for medlemskap. Ved oppsigelse av medlemskap refunderes innbetalt beløp ikke.

Fordeler for studenter:

 • Økt trygghet i arbeidsliv og privatliv ved å være medlem i NF/LO
 • Eget medlemskort i NF/LO og velkomstpakke
 • Gratis kollektiv hjemforsikring. https://www.lofavor.no/Ung/Kollektiv-hjemforsikring
 • Tilgang til Loss of Licence forsikring gjennom Sparebank1 fra 1. januar 2017 (Som student får du dette kun i NF)
 • Helårs reise- og ulykkesforsikring til 80,- pr måned. https://www.lofavor.no/Ung/Student-og-laerlingforsikring
 • Svært gode medlemsfordeler gjennom LO Favør. lofavor.no/ung
 • Gratis økonomisk rådgivning i Sparebank1.
 • Medlemskap i ECA og IFALPA med telefonnr til hjelp dersom du som pilot skulle trenge hjelp i utlandet.
 • Globalt samarbeid om rettigheter og regler
 • NF er det fortrukne forbundet for piloter – dette gir bransjefelleskap.
 • Tilgang til NFs og LOs arrangementer (beercalls, tillitsmannskurs, fagdager og øvrige kurs etc.)
 • Fradragsberettiget fagforeningskontingent
 • Tilgang til NFs juridiske kompetanse (i begrenset omfang – ordinært medlem
 • Et tillitsvalgtsapparat i ryggen
 • Yrkesfaglig fellesskap
 • LOfavør medlemsfordeler – les mer på www.lofavor.no

Fordeler for ordinære medlemmer:

 • Økt trygghet i arbeidsliv og privatliv ved å være medlem i NF/LO
 • Eget medlemskort i NF/LO og velkomstpakke
 • Obligatorisk kollektiv hjem og reiseforsikring kr 149,- pr måned. https://www.lofavor.no/Medlemsfordeler/Forsikringer/Kollektiv-hjemforsikring
 • Tilgang til Loss of Licence forsikring gjennom Sparebank1 fra 1. januar 2017.
 • Svært gode medlemsfordeler gjennom LO Favør lofavor.no
 • Gratis økonomisk rådgivning i Sparebank1.
 • Medlemskap i ECA og IFALPA med telefonnr til hjelp dersom du som pilot skulle trenge hjelp i utlandet.
 • Globalt samarbeid om rettigheter og regler
 • NF er det fortrukne forbundet for piloter – dette gir bransjefelleskap.
 • Tilgang til NFs og LOs arrangementer (beercalls, tillitsmannskurs, fagdager og øvrige kurs etc.)
 • Fradragsberettiget fagforeningskontingent
 • Tilgang til NFs juridiske kompetanse (i begrenset omfang – ordinært medlem
 • Et tillitsvalgtsapparat i ryggen
 • Yrkesfaglig fellesskap
 • LOfavør medlemsfordeler – les mer på www.lofavor.no

For fullstendige medlemsbetingelser og vilkår samt innmelding gå til innmeldingsskjemaet!