Flysikkerhetskomiteen FSIK er NFs fagutvalg i alle flyoperativ/flytekniske spørsmål, og ledes av nestleder, operative saker som oppnevnes av Styret for en periode på to år.

ECA
Jo Bjørn Skatval
, Leder
jbskatv@gmail.com
tel: 926 37 028

 

Tom Heradstveit, ACCIDENT ANALYSIS & PREVENTION – AAP komité
tom.heradstveit@lyse.net
mob 930 85 077

 

Petter Walhovd, HELICOPTERS – HEL komité
petter@walhovd.no
tel: 473 42 890 

 

AIRCRAFT DESIGN AND OPERATION – ADO komité

 

Pål Simonsen, AERODROME & GROUND ENVIRONMENT – AGE komité
pal.simonsen@sas.no
tel 419 04 833

 

Sindre Hilstad, AIR TRAFFIC SERVICES – ATS komité
sindre.gh@hotmail.no
tel 906 85 016

 

john-kristoffersen

John Kristoffersen, HUMAN PERFORMANCE – HUPER komité
jokristo@online.no
tel 915 75 139

 

Sverre Wilberg, SECURITY – SEC komité
sverrewilberg@gmail.com
tel 957 14 099

 

Mats Mikalsen Kristensen, UNMANNED AERIAL SYSTEMS – UAS komité
mats.m.kristensen@gmail.com

tel 98800158