IKOM skal bistå med informasjon i forbindelse med tarifforhandlinger og være en ressursbank tilgjengelig for foreningene. Aktuelle saker som er til behandling i foreningene bør legges fram for IKOM som vil komme med sin innstilling som kan benyttes av foreningene.

Jack Netskar, 2. Nestleder / IKOM
jack.netskar@flyger.no
mob 902 86 768

Øyvind HjellesetNestleder IKOM
aviator@online.no
mob 913 63 536

Hans Ivar Kubberød, Flight Time Limitation/HEL, IKOM
hans.ivar.kubberod@norskluftambulanse.no
mob 920 41 831

Tom Heradstveit, HUPER, IKOM/HUPER, FSIK
tom.heradstveit@lyse.net
mob 930 85 077

John Peter Olsen, IKOM
jpolsen@mac.com
mob 920 80 920

Sjur Heskje, IKOM
sheskje@me.com
mob 901 18 690

Rolf Grindstuen IKOM
r_grind@hotmail.com
mob 482 49 181

Kristoffer Thorstensen, IKOM
kris.th@gmx.net
mob 920 67 608

Endre Antonsen, IKOM
endre.antonsen@flyger.no
mob 957 14 324

Espen Poulsen, IKOM
espenpoulsen@gmail.com
mob 905 91 219

Synnøve Lilleli, IKOM
synnovelilleli@gmail.com
mob 469 58 868

Magne Lilleli, IKOM
mlilleli@hotmail.com
mob 970 44 126

Per Arne Utne, IKOM
per.utne@roros.net
mob 917 41 611

Kristian Nergård, IKOM
kris-ne@online.no
mob  474 16 490