Arbeidsutvalget (AU) bistår forbundsleder i NFs daglige virksomhet, og forbereder og fremlegger saker for Representantskapet. Yngve Carlsen, Leder, yngve.carlsen@flyger.no, tel: 932 62 645 Jo Bjørn Skatval, 1. Nestleder, Flysikkerhet, jo.bjorn.skatval@flyger.no, tel: 926 37 028 Jack Netskar, 2. Nestleder,  International Director, jack.netskar@flyger.notel: 902 86 768 Katinka Riksfjord Sporsem, Daglig leder, katinka.sporsem@flyger.no, tel 67 10 26 10 / mob 920 55 311 Marie Wallentin, Sekretariatet, nf@flyger.no , tel 67 10 26 10 / mob 900 13 309