Styret består av alle lederne i medlemsforeningene. Representantskapsmøte avholdes 6 ganger i året.

Yngve Calsen, Forbundsleder
yngve.carlsen@flyger.no
tel: 957 14043

Jo Bjørn Skatval, 1. Nestleder
jbskatv@gmail.com
tel: 926 37 028

Jack Netskar, 2. Nestleder, International Director
jack.netskar@flyger.no
tel: 902 86 768

Katinka Riksfjord Sporsem, Daglig leder
katinka.sporsem@flyger.no
tel 67 10 26 10
mob 920 55 311

Øivind Myhre, Leder ALF
oivind.myhre@airlift.no
tel 917 53 191

Joakim Smedstuen, Leder ALLF
joakim.smedstuen@airlift.no
tel 908 03 636

Torstein Sandven, Leder HSF
tors-sa@online.no 
tel 415 15 995

Arnfred Hansen, Leder LTF
lederltf@gmail.com
tel 930 04 125

Hans Ivar Kubberød, Leder NLAFF
hans.ivar.kubberød@norskluftambulanse.no
tel 920 41 831

Dan Richard Isdahl-Engh, Leder NDP
dan@isdahl-engh.no
tel 919 94 407

Christian Laulund, Leder, NSF
christian.laulund@saspilot.no 
mob 957 19 221

Kim Kristoffersen, Leder PIFF
flygerforening@gmail.com
mob 994 01 577

Jan Erik Hegle, Leder SAF
jan.erik.hegle@sundtair.com 
mob 907 69 747

Max Zierenberg, Leder UFF
max.zierenberg@gmail.com
mob 473 77 299