Styret består av Strategisk koordineringsutvalg (SKU) og alle lederne i medlemsforeningene. Representantskapsmøte blir avholdt 6 ganger i året.

Yngve Calsen, Forbundsleder
yngve.carlsen@flyger.no
tel: 9571 4043

Jo Bjørn Skatval, 1. Nestleder
jbskatv@gmail.com
tel: 926 37028

Jack Netskar, 2. Nestleder, International Director
jack.netskar@flyger.no
tel: 902 86 768

Katinka Riksfjord Sporsem, Daglig leder
katinka.sporsem@flyger.no
tel 67 10 26 10
mob 920 55 311

Øivind Myhre, Leder ALF
oivind.myhre@airlift.no
tel 917 53 191

Torstein Sandven, Leder HSF
tors-sa@online.no 
tel 415 15 995

Tor Ivar Dahl Pettersen, Leder LTF
toivdahl@online.no 
tel 905 09 068

Hans Ivar Kubberød, Leder NLAFF
hans.ivar.kubberød@norskluftambulanse.no
tel 920 41 831

Jens Lippestad, Leder, NSF
jens.lippestad@saspilot.no
mob 957 15 184

Eirik Petter Moxnes Kristiansen, Leder PIFF
flygerforening@gmail.com
mob

Jan Erik Hegle, Leder SAF
jan.erik.hegle@sundtair.com 
mob 907 69 747