Time to rethink – luftfart etter Covid-19

Covid-19 har rammet luftfarten svært hardt. Ni europeiske paraplyorganisasjoner for arbeidstakere som piloter, kabinbesetning, ingeniører, flygeledere, ATM og AIS-personell kommer med en felles appell til europeiske politikere.  

Budskapet er klart: Luftfarten er i dyp krise – og det må tas grep for en sikker, sosial og bærekraftig gjenoppbyggingsstrategi for luftfarten. Luftfartsbransjen og alle dens ansatte må få politisk prioritet.

Norsk Flygerforbund representerer norske piloter i det europeiske flygerforbundet, European Cockpit Association, og sammen med våre gode kolleger i Kabinansattes Forbund støtter vi opp om fellesuttalelsen Time to rethink.

Uttalelsen er oversendt regjeringen ved samferdselsminister Knut Arild Hareide og de politiske partiene på Stortinget.

Les fellesuttalelsen under.