Survey – Aviation Mental Health Support»

Noe av utfallet etter Germanwings-ulykken er et større fokus på piloters mentale helse. Christoph Thurn er styrmann hos Lufthansa på A320 og studerer Air Safety ved London City University, der han holder på med en master. Han har et spørsmålsskjema omkring pro-aktive tiltak omkring piloters mentale helse, noe vi kanskje ikke er vant med?

Christoph Thurns spørreskjema er godkjent av president Dirk Polloczeck i ECA og det oppfordres at flest mulig ser på spørsmålene, og svarer Christoph. Undersøkelsen er selvfølgelig helt anonym. Klikk her for å delta: https://www.surveymonkey.de/r/TG955YB