Flygerforbundet og Babcock er enige om avtale for pilotene.

Det er enighet i lønnsforhandlingene mellom Norsk Flygerforbund og Babcock. Flygerforbundet mener tilliten til helsemyndighetene er svekket: Enighet mellom NF og Babcock