Babcock Scandinavian AirAmbulance snakker usant om ambulanseflygerne

Norsk Flygerforbund sa fra seg retten til å gå til kollektivt søksmål mot Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA) om virksomhetsoverdragelse. Det er ikke sant som BSAA hevder i både pressemelding og intervjuer gjennom helgen at Norsk Flygerforbund ville saksøke selskapet for virksomhetsoverdragelse. Forbundet tok også et betydelig ansvar for å sikre den nasjonale ambulanseflytjenesten og norske arbeidsplasser gjennom å akseptere en betydelig nedgang i pilotenes lønns- og pensjonsbetingelser.

-Etter at ambulanseflyene ble satt på bakken i helgen opplever vi at Babcock snakker usant om innholdet i avtalen som de hevder førte til at de trakk seg fra å skrive en avtale med Norsk Flygerforbund. Babcock forsøker å skape et inntrykk av at forbundet ville saksøke selskapet. Dette er ikke sant. Norsk Flygerforbund meddelte nemlig Babcock at vi kunne akseptere deres siste tilbud, og at både Norsk Flygerforbund og Lufttransport Flygerforening, ambulanseflygernes lokale forening, fraskrev seg retten til å gå til kollektivt søksmål vedrørende virksomhetsoverdragelse (stillingsvernsak). Dette ville sikret en sømløs overgang av dagens flygere til den nye operatøren, og det ville gitt ambulanseflytjenesten store besparelser i både trenings- og rekrutteringskostander. Men det aller viktigste er at det ville skapt sikkerhet for liv og helse og bidratt til ro rundt driften av ambulanseflytjenesten og akuttberedskapen i Norge, sier Yngve Carlsen, forbundsleder i Norsk Flygerforbund.

Aksepterte betydelig lønns- og pensjonsnedgang

Norsk Flygerforbund ga også svært store innrømmelser vedrørende lønn- og pensjonsordninger, med den konsekvens at mange av våre medlemmer ville oppleve en lønnsnedgang på opp mot 25%. Det ble også akseptert å gå over fra dagens ytelsesbaserte pensjonsordning til en innskuddsbasert pensjonsordning.

-Med den situasjonen som hadde oppstått med ny operatør hadde vi rett og slett ikke noe annet alternativ enn å akseptere en avtale. Vi har kjent tungt på ansvaret for å sikre både ambulanseflytjenesten og arbeidsplassene til dagens flygere. Aksepterte ikke vi avtalen ville usikkerheten for driften av ambulanseflytjenesten kunne sette liv og helse i fare og våre medlemmer stå uten jobb. Det er et ansvar vi har kjent sterkt på. Og til tross for at vi aksepterte deres tilbud, opplever vi at det er Babcock som helt uforståelig velger å trekke seg, sier Carlsen.

-At et statlig helseforetak, Luftambulansetjenesten HF, har lagt til rette for at dette kan skje, og gjennom offentlig finansiert sosial dumping setter folks liv og helse på spill er en stor skandale. Ambulanseflytjenesten risikerer nå å rakne, og dagens erfarne piloter vil kunne erstattes av helt nye flygere uten erfaring fra denne krevende tjenesten. Til tross for sterke advarsler har noen åpenbart ikke gjort jobben sin godt nok i Luftambulansetjenesten HF. Det må helseministeren og nasjonale helsemyndigheter nå rydde opp i, sier Carlsen.

Vil bidra til en løsning som skaper ro om ambulanseflytjenesten

-Vi registrerer at Babcock sier at de ikke er interessert i å sette seg ned igjen for å finne en løsning. Norsk Flygerforbund mener at hensynet til folks trygghet for liv og helse og akuttberedskapen i Norge er for viktig til at dette er noe som en ny, ukjent operatør alene kan velge på vegne av befolkningen. Norsk Flygerforbund vil derfor igjen sterkt anmode om at dette nå tas tak i av helsemyndighetene. Vi er rede til når som helst å sette oss ned sammen med ansvarlige myndigheter for å bidra til en løsning som gir varig ro om rundt denne livsviktige tjenesten, avslutter Carlsen.

 

Kontaktpersoner for ytterligere informasjon og spørsmål:

Yngve Carlsen, forbundsleder, Norsk Flygerforbund. Tlf. 957 14 043

Katinka Riksfjord Sporsem, generalsekretær, Norsk Flygerforbund, 920 55 311