Pressemelding fra LO vedr tariffoppgjøret 2018

Enighet om gjennomføring av tariffoppgjøret i privat sektor: Pressemelding tariffoppgjøret 2018