IFALPA Safety Bulletin 17SAB05

IFALPA publiserte Safety Bulletin 17SAB05 den 18. mai 2017 som en påminnelse til alle crew om endringer i fraseologi for SID- og STAR-klareringer. Endringene ble innført av ICAO i november 2016.

Bakgrunnen for endringene er et behov for standardisering av praksis som skal sikre en felles forståelse av SID- og STAR-klareringer hos crew og ATS. ICAO mener tidligere praksis har vært sprikende og utviklet seg på en måte som kan påvirke sikkerheten.

Endringene innebærer en kjernefraseologi for å tydeliggjøre SID-/STAR-profilen som skal følges (lateralt, vertikalt, hastigheter); tilleggsfraseologi som kan brukes til å endre restriksjoner for høyder og hastigheter iht. lokale forhold; samt harmonisering av fraseologi for bypass av waypoints eller endringer av den laterale profilen.

Hastighetsbegrensninger som følger luftromskategorier blir ikke kansellert som følge av SID-/STAR-instruksjoner.

Det forventes at crew og ATS følger samme fraseologi også i unormale situasjoner, men hvis dette ikke er mulig benyttes vanlig språk tydelig og konsist.

IFALPA Safety Bulletin 17SAB05

Merk at endringene ikke har blitt innført i USA.