IFALPA Position Paper – Access to CVR Data for Maintenance Purposes

Access to CVR data for maintenance purposes:

Taleregistratorer eller Cockpit Voice Recorders (CVR) har vært obligatoriske i kommersiell luftfart i mer enn 40 år, og innholdet kan kun gjøres tilgjengelig ifm. hendelser og ulykker – likevel har det forekommet flere lekkasjer av innhold til media og på internett.
EU-direktiv krever at CVRs funksjonstestes årlig, og IFALPA støtter forskning og utvikling av testmetoder og har klare retningslinjer for å beskytte innholdet ved funksjonstesting. Les mer om Access to CVR Data for Maintenance Purposes og IFALPAs standpunkt.