IFALPA Position Paper – Pilot Assistance Program (PEER)

Etter Germanwings-ulykken har piloters mentale helse blitt et tema som har kommet for alvor frem. Et av forslagene til EASAer at at såkalte Peer-Programs, bedre kjent som kollegastøtte, blir innført. Det nye er at disse Peer-Program skal være drevet av operatørene, dvs. flyselskapene. IFALPA, med undertegnede har vært med på å utarbeide en policy på hvordan slike Peer-Programs bør drives, og denne kan dere lese her. Det er mange utfordringer ved at man endrer Peer-Programs til at det skal være drevet av operatørene. Kunnskap, juss, habilitet og konfidensialitet er noen av de områder hvor IFALPA er kritisk til EASA`s løsning. Peer-Programs i regi av operatørene forventes ikke innført før tidligst september 2019. Les mer her: Pilot Assistance Program