Videreutdanning i trening, instruksjon og simulering.

VIDEREUTDANNING:

  • Masteremne i Luftfartsfag, FLY6305 – prinsipper for trening, instruksjon og simulering.

    10 studiepoeng.Emnet er tilpasset personer med erfaring fra luftfartsbransjen. Det er samlingsbasert:
    3 samlinger; 12.-14. oktober, 2.-4.
    november og 23.-25. november 2016. Samlingene går fra kl. 10-16, siste dag kl. 10-14.Noe kveldsøkter må påregnes.

    Interesserte bes sende e-post til: kristine.lind-olsen@uit.no