FAA med tilrådning ifm Autorotation training

Det legges bl.a. vekt på ulike krav til airspeed og RPM, og at høyden ved initiell trening bør være tilstrekkelig

http://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/AC_61-140A.pdf