Hvorfor gjennomføres ikke prosedyrer? NTSB-video

Den amerikanske havarikommisjonen (NTSB) registrerer at i flere ulykker har piloter ikke fulgt standardprosedyrer, noe som har vært medvirkende, eller enkeltårsak til ulykken. Videoen kan imidlertid oppfattes som en forenkling av årsaken til ulykker. Når de prinsippet sier at «hadde det ikke vært for at piloter gjør feil» så tilsier det at de burde lest Sidney Dekkers «The Field Guide to Understanding Human Error»!
En eksempelfylt video verdt drøye 8 minutter – uansett erfaringsnivå.  Selskapers sikkerhetskultur og ulike truser mot dette vil være en av de prioriterte områder for AAP-seksjonen (ledet av Tom Heradstveit) i Flysikkerhetskomitéen. AAP (Accident Analysis and Prevention) speiler IFALPAs tilsvarende komité.