Luftfarttilsynet – Bekymret for flysikkerheten

Luftfartstilsynet, som er ansvarlig for sikkerheten i norsk luftfart, er bekymret for fremtidens sikkerhetssituasjon etter kutt i kontroller og tilsyn av fly og helikoptre. Les mer her: http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/2016/08/16/Bekymret-for-flysikkerheten-13187060.ece