Interesse for flysikkerhet..?

NF trenger piloter med interesse for flyoperative og sikkerhetsmessige utfordringer for flygerkorpset!

Følgende komitéer er del av det tekniske arbeidet i IFALPA (se gjerne på «Current Hot Topics» og «Breafing Leaflets» for å se hva det jobbes med):

Accident Analysis & Prevention (AAP)
Aerodrome & Ground Environment (AGE)
Aircraft Design and Operation (ADO)
Air Traffic Services (ATS)
Dangerous Goods Committee (DG)
Helicopters (HEL)
Human Performance (HUPER)
Security (SEC)

I NF er det ulik vektlegging av de ulike komitéer. Flysikkerhetskomitéen (FSIK) har etablert egne seksjoner for de fleste med hver sin leder. ADO og DG har p.t. ikke egne seksjoner i FSIK.

Det er ønskelig med både seksjonsledere og vanlige medlemmer i Flysikkerhetskomitéen – fordeling og evt seksjonslederansvar vil bli fordelt etter behov, interesse og ønsker
 
Seksjonsledere vil ha det overordnede ansvar for sitt fagfelt og koordinering med andre seksjoner. Oppgaver og møter vil bli fordelt mellom FSIK-medlemmer etter behov og interesse.
I NF vil seksjonsledere delta på jevnlige FSIK-møter, mens medlemmer vil bli innkalt til relevante møter.
Send inn en søknad til Norsk Flygerforbund merket «FSIK» med kort beskrivelse av interesse og ønsker, samt en CV innen 24aug16.
Evt spørsmål kan rettes til leder av Flysikkerhetskomitéen på jo.bjorn.skatval@flyger.no eller tel: 92637028