Medlemsundersøkelse er sendt ut

NFs medlemsundersøkelse er sendt ut, og for de som ikke har mottatt denne ligger vel linken straks i innboksen. Ta kontakt på nf@flyger.no hvis ikke.
Undersøkelsen innebærer en kartlegging av medlemmenes inntrykk og meninger rundt nasjonale og internasjonale fagfelt. NF vil bruke resultatene som et grunnlag for videre strategi. Samtidig er det nyttig å få en oversikt over tilgjengelige ressurser.

Bruk bullhorngjerne kommentarfeltet nederst for å gi øvrige tilbakemeldinger.

Her kan det både gis ris/ros og ønsker om NFs strategi.

Gi oss også melding om det ønskes å bidra til noe fagfelt.

Informasjon om oppdeling i fagfeltog komitéarbeid i NF (som speiler IFALPA) finnes her:

http://www.ifalpa.org/about-us/ifalpa-committees.html