En trygg havn – ready for launch!

NF bildeEtter manges mening har NF-skuta ligget og drevet uten seil eller styring den siste tiden. Det er ikke korrekt, da bl.a. både flysikkerhetsarbeid og internasjonalt arbeid/tilknytning har foregått ufortrødent. Imidlertid har effektiviteten blitt påvirket av prosessen med hovedorganisasjonstilknytning, som har hemmet ledelse av forbundet. Det har vært en tautrekking mellom ulike medlemsforeninger om NF, både m.h.t. symbolvirkning, tilhørighet og praktisk påvirkningskraft. Dette endte med at WFF-styret tapte drakampen, og resten av flygerne valgte å ta NF inn i LO.

Uansett er det nå gledelig å melde at NF-skuta nå er ført inn til trygg havn og klargjøres/utrustes for de nødvendige oppdrag.

Da er de maritime metaforer unnagjort – nå er det luftfart som gjelder!
1. juli vil være en nøkkeldato for Norsk Flygerforbund. Vi er nå i ferd med å flytte ut av Oksenøystien i Bærum og til Drammensveien 43 i Oslo. Denne relokaliseringen gjør at NF får en ny, og mer sentral, base. Oppdatert informasjon vil være på www.flyger.no.

Vår støttespiller gjennom mange år, Generalsekretær Sigurd Løkholm benytter anledningen til å skifte beite, og går til tilsvarende stilling i foreningslivet – denne gang uten luftfartstilknytning. Vi takker for alle årene med innsats for bransjen og oss piloter!

Det er nå vedtatt at de eksisterende flygerforeningene i LO går inn i NF igjen, der de har vært før. Slik vil Cockpit og NF nå slås sammen fra og med 1. juli til en effektiv, kommuniserende og målrettet sammenslutning.

Ny ledelse i NF vil i kjølvannet (oops…) av fusjonen bli konstituert. Mer informasjon om «nye» NF vil bli gitt etter hvert, men det vil være praktisk at en ny leder, i en slik innarbeidelsesfase, bor i nærheten av Oslo.

Uansett kan vi fastslå at pilotenes fagforbund i LO vil være Norsk Flygerforbund,

Mvh
Jo Bjørn

P. S. Jeg sitter nå med en Android-beta av en NF-app. Med dette nyutviklede verktøyet vil det bl.a. være mulig å få opp råd ifm hendelser og kontaktinfo med samarbeidende pilotorganisasjoner uansett hvor på kloden en måtte ha behov for det. Vi jobber med å ha tilgjengelige versjoner snarest!