Rapportering, nytter det?

2lock door3. mai fikk NF inn en epost fra et NF-medlem som omhandlet en securitymessig bekymring. Securityseksjonen i Flysikkerhetskomitéen kontaktet videre aktuelle kontakter om innspillet. Luftfartstilsynet gjennomførte deretter en umeldt inspeksjon på angjeldende lufthavn 24. mai. Avinor har varslet tiltak og sikringsseskapet har sendt ut ny permanent instruks til sine ansatte.
Det er godt å fastslå at de gode kontakter, våre fageksperter har opparbeidet, viser gjensidig tillit og gjennomføringskraft.

Uansett er vi avhengig av at kolleger rapporterer – bruk fsik@flyger.no. Husk også å rapportere til/kopiere inn arbeidsgiver (selv om det neppe skjer like kjapt der 🙂