Brev fra NFs leder – sikkerhet, sunn luftfart og LO

To uker har gått siden helikopterulykken. Plutselig var luftfart, sikkerhet og vilkår for ansatte førstesidestoff. Det er sørgelig at det er alvorlige hendelser og ulykker som gjør at det øvrige publikum får øynene opp for hva som skal til for å få fly og helikopter til å operere.

NF har erfart at etterspørselen etter know-how og tilstandsrapporter i luftfarten er økende, på tross av mange andre tabloide forespørsler. Norsk Flygerforbund vil bidra med informasjon og saksopplysninger som forklarer hvordan bl.a. systemer, vær og utfordringer påvirker. Våre eksperter vil ikke være med på å spekulere eller forfølge teorier som settes fram. Vi stoler på at SHT får fram årsaker til hendelser og ulykker, og at deres tilrådninger alltid vil være velbegrunnet. NF har flere medlemmer som er IFALPA Accreddited Accident Investigators (AAI), og vi har stilt disse til disposisjon for havariundersøkelsen. SHTs leder har gitt uttrykk for at han setter stor pris på tilbudet.

I tirsdagens DN tok forskermiljøet til orde for at sikkerheten trues. «Det er naivt å tro at endring i rammebetingelsene ikke påvirker sikkerheten ved helikoptertransport». Innenlands helikopterbransjen dras fram som en referanse og retning, hvor arbeidsbelastning og -betingelser er sterkt påvirket av økonomisk press og kreative ansettelsesversjoner. (Sikkerhetsstudien 2013). Som kjent er piloter innen innenlands helikopter utsatt for mange utfordringer, hvor en har beregnet risiko for en dødsulykke annet hvert år! Dette er en uholdbar virkelighet, og NF vil jobbe for å holde alle pilotkolleger lengst mulig unna en slik dyster statistikk.

I flysikkerhetsmagasinet Hindsight’s forrige utgave tok tidligere pilot, Professor Sidney Dekker til orde for at …to determine the maximum workload, [the company] should talk to the union, not a human factors specialist. Muligheten er der – jeg vet at NFs medlemsforeninger står klare til å hjelpe sine arbeidsgivere i jungelen av fatigue, HMS og CRM. NF oppdaterer sine eksperter på temaet, senest med å sende en HUPER-representant på FRMS (Fatigue Risk Management System)-kurs i juni.

På IFALPAs årskonferanse uttrykte både ICAO og IATA stor tilfredshet med nasjonale flygerforbunds ekspertise og bidrag til tilrådninger og nye regler. Dette er ingen nyhet i internasjonal luftfart, og det har selvsagt påvirket Norsk Flygerforbunds vedtak om å melde seg inn LO. Det er slik vi bl.a. skal gjenopprette rollen ved å påvirke norsk luftfart i en sunn retning ved hjelp av musklene i Norges største og mektigste hovedorganisasjon.

I pilotmiljøet arbeides det med å påvirke krefter som har mulighet til å endre vår hverdag. NFs medlemskap i LO vil få stor påvirkningskraft på et felt der LO mangler ekspertise, og det vil være godt for NF å benytte sin kompetanse i en organisasjon hvor forbundets sanne verdi vil bli satt pris på.

Allerede i 2011 begynte vi i NFs ledelse å utrede potensialet om å få NFs piloter inn i en hovedorganisasjon. Prosessen har, som mange kjenner til, både vært ekstremt grundig, men heller ikke uten diskusjoner. Allikevel var det arbeidsgruppens klare anbefaling at et samlet NF hadde de beste utviklingsmuligheter ved å velge LO som base.

Behovet for en «trygg havn» har vært uttrykt hos de fleste foreningsledere. Uværet som har rammet luftfarten har truffet ulikt, men de fleste bør nå være overbevist om at kynismens og liberaliseringens stormkast vil kunne skape store skader blant både store og små organisasjoner og deres medlemmer – i relativt nær fremtid.

Fest setebeltet!

Jo Bjørn