Satellitter, «solstormer» og navigasjon

NF sendte i begynnelsen av februar inn en klar bekymring over vedtak om å rive Loran C innstallasjoner i Norge. Luftfarten er og vil bli mer avhengig av satelittnavigering, og slik det er i dag er det ingen back-up eller feilindikasjon foruten radiofyr. Både solstormer og hacking er mistenkt å påvirke nøyaktighet i navigasjon-/timing. Det er gledelig å se at bekymringene er tatt hensyn til, rivingen er stoppet og nye planer legges.

Les mer: Forsvarets Forum