60-GRENSEN HAR FALT!

Høyesterett har endret rettstilstanden i Norge, ved å fastslå at aldersgrensen på 60 år i Helikopter Service er ulovlig.Ti piloter i Helikopter Service gikk til sak mot arbeidsgiver, med påstand om at den tariffbestemte aldersgrensen var ulovlig aldersdiskriminerende. Stavanger Tingrett og Gulating Lagmannsrett mente at aldersgrensen var rimelig, og frifant selskapet. Pilotene anket til Høyesterett, som utsatte saken i påvente av en avgjørelse i en tilsvarende sak fra Tyskland.

I september 2011 kom dommen fra EU-domstolen. Der ble Lufthansas aldersgrense på 60 år kjent ulovlig. Norske regler om aldersdiskriminering bygger på EU-retten, og Høyesterett har nå avsagt dom i tråd med Lufthansa-avgjørelsen.

Avgjørelsen var ikke uventet, og vil nok kunne få betydning for mange arbeidstakergrupper i Norge. Det er ikke lenger adgang for arbeidslivets parter å avtale lavere aldersgrenser enn myndighetenes yttergrense hva gjelder sertifikat.

Dommen får ikke innvirkning på selskaper som opererer med kun én pilot, da bestemmelsene krever at det skal være minst én pilot under 60 i cockpit. Dommen får heller ikke innvirkning på retten til å avtale en pensjonsalder som er lavere enn sertifikatgrensene.