Flygetidskalkulator fra ECA

ECA

 

 

ECAs FTL-kalkulator er tilgjengelig på websiden: https://www.eurocockpit.be/sites/default/files/eu-flt-calculator/index.html

For Android er den også tilgjengelig i Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegap.eca.calculator

Når det gjelder iPhone/iPad tar det litt lengre tid å få det gjennom Apple-mølla, men verktøyetvil snart være tilgjengelig iAppStore for iOS

Tags: