Endringer i luftfartsloven: Skjerper vandelsregler

Regjeringen foreslår overfor Stortinget å gjøre endringer i luftfartsloven. – Det er viktig at politiet nå kan teste piloter og annet luftfartspersonell for påvirkning av alkohol og andre rusmidler, uten at det foreligger mistanke om lovbrudd. Det vil gjøre luftfarten enda sikrere, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Les pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.