Sleepwalking into disaster

Under parolen «Sleepwalking into disaster» ble 14.mai ble en vellykket demonstrasjonsdag i Köln. Omlag 350 piloter og kabinansatte fra hele Europa hadde samlet seg for å vekke EASA og sikre at vårt nye arbeidstidssystem blir vitenskapelig og medisinsk forankret. – Fortsetter EASA å ignorere de anbefalingene de har fått fra forskningsmiljøene vil det være en alvorlig trussel mot flysikkerheten i Europa, sier nestleder i Norsk Flygerforbund, Christian Langvatn.
Demonstrasjonen uten for EASA-bygningen i Köln var et samarbeid mellom ECA og ETF (European Transport Workers Federation), og det ble en vellykket markering med ca 350 piloter og kabinansatte fra hele Europa. Fra NF stilte nestleder Christian Langvatn, sammen med seks representanter fra NSF, LTF og WFF. – Med tanke på avstand og reisetid er det veldig bra at de som har stilt opp fra Norge har tatt seg tiden til det, og vi vet det blir lagt merke til hos ECA at vi engasjerer oss og møter opp når det er noe, sier Christian Langvatn.

EASA skal 15. og 16. mai gå gjennom høringssvarene og diskutere de nye arbeidstidsbestemmelser og det var derfor demonstrasjonen ble lagt til 14. mai. Regelverket har vært gjennom to høringsrunder og selv om det var noen små forbedringer fra første til andre høringsrunde er det langt igjen. – EASA har fått utarbeidet fire uavhengige rapporter fra eksterne fagmiljøer for å vurdere fatigue-spørsmålet opp i mot dagens regelverk Subpart-Q, samt opp i mot det kommende regelverket. Rapportene er entydige og viser at både dagens regelverk og forslaget til det neste regelverket ikke er godt nok på flere områder. De kommer også med konkrete anbefalinger på hva som må gjøres for å redusere faren for fatigue, men likevel velger EASA å ignorere dette. Helt uholdbart, sier nestleder Langvatn. – Det er derfor vi nå er i Köln for å vekke EASA!

Demonstrasjonen ble et 200 meter langt tog av uniformerte piloter og kabinansatte med plakater og bannere som taktfast ropte «Whoop whoop, wake up EASA» og «Safety – number one priority!» utenfor EASA sine kontorer. ECAs president Nico Voorbach og François Ballestero fra ETF holdt deretter hver sin tale. Ballestero uttalte bl.a. – “The “S” in EASAs name stands for SAFETY. And this is what we rightfully demand from the Agency. But EASA is not yet fulfilling its duty as a safety regulator. It is rather giving in to the lobbying of big airlines, which are commercially-driven”.

Til slutt kom også EASAs Executive Director, Patrick Goudou, ut for å si noen få ord om om FTL og EASA sitt arbeid. Som forventet ble det ikke lovet noen hverken den ene eller andre veien, men Goudou har gjennom demonstrasjonen sett at det er et stort engasjement rundt saken blant crew fra hele Europa. Han inviterte også ECA og ETF med opp på sitt kontoret etter demonstrasjonen for å diskutere saken videre.

Etter planen skal EASA levere sitt endelige utkast til nytt regelverk i slutten av juni, deretter skal det godkjennes og vedtas av EU på senhøsten, før det vil bli gjort gjeldende fra april 2013. Det har imidlertid kommet signaler om at prosessen kan bli forskjøvet med 1-2 måneder, men uansett hva som skjer med tidsplanen vil det komme flere markeringer og demonstrasjon rundt i Europa i tiden som kommer. – Nå er det politikerne som har muligheten til å påvirke den videre prosessen og vi skal sørge for at det også fra Norge blir lagt press på EASA. I tillegg snakker vi med våre brødre og søstre i Sverige og Danmark, og vi håper også å få til et samarbeid med våre venner i Parat da vi har de samme kravene og vi alle skal den samme veien, avslutter Langvatn.

VG-nett sin dekning av demonstrasjonen i Köln: http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=10053468.