Pressemelding fra ECA vedr avstemningen i EU Parlamentet idag

Som tidligere publisert gikk ikke avstemning i EU Parlamentet i favør av
piloter og kabinpersonell. ECA har med bakgrunn i avstemningen gitt ut følgende
pressemelding.
Flight_safety_compromised_PR_13_0910_F